MensenrechtenMens 2020

MensenrechtenMens 2020

De titel MensenrechtenMens 2020 gaat dit jaar naar iemand die zich inzet om jongeren bij de politiek te betrekken. Het thema is stemrecht voor jongeren. Tim Hofman is genomineerd met Coalitie Y, een jongeren partij. Laura van den Broek zet zich als schaduwraadslid in om jongeren meer bij de politiek te betrekken. Jongerenraad Westland is een lokaal initiatief waarbij jongeren hun visie aan de gemeenteraad kunnen presenteren.

Tim Hofman is tv-presentator. In programma’s als BOOS en Over mijn lijk toont hij grote maatschappelijke betrokkenheid. Met onder andere Gert-Jan Segers van ChristenUnie richtte hij Coalitie Y op om de stem van jongeren beter te vertegenwoordigen binnen de politiek. In 2017 trok hij met het initiatief De Stembus door het land om jongeren te motiveren om te gaan stemmen.
Laura van de Beek zet zich in voor het stemrecht en jongeren door middel van haar functie als schaduw-raadslid voor de gemeente Hardenberg en het organiseren van evenementen om jongeren te enthousiasmeren voor de politiek. Zo heeft Laura stemmen gepromoot als een feestje, door voor de gemeenteraadsverkiezingen een stembureau in een kroeg te organiseren, waar om 12.00 uur ’s nachts de eerste stemmen uitgebracht konden worden. Ook organiseerde Laura gesprekken tussen jongeren en politici in Overijssel, waardoor de stem van jongeren kan worden gehoord door lokale politici.
Jongerenraad Westland vormt een lokaal initiatief binnen de gemeente Westland. De jongeren uit de raad, meestal studenten van begin twintig, benaderen scholen in de regio en verzorgen gastlessen. In deze gastlessen spreken ze over zowel landelijke en lokale politiek. 55 MBO –studenten zijn verder door de jongeren bevraagd over hun ideeën over het leven binnen de gemeente Westland. Met deze studenten hebben de jongeren een visie opgesteld, die de jongerenraad vervolgens heeft gepresenteerd aan de gemeenteraad. Daarnaast zijn de MBO-studenten ook in gesprek gegaan met lokale politici

Deze video’s zijn in samenwerking met Roel Smit gemaakt van Hoeksjan, Redactie en Communicatie voor het College voor de Rechten van de Mens.

Back To Top
Theme Mode