MensenrechtenMens 2019

MensenrechtenMens 2019

Mensen die zich inzetten voor andere mensen. Puur omdat het je medemens is en je gelooft dat zij ook waardevol zijn. De titel MensenrechtenMens 2019 gaat naar zo’n persoon. Het thema is geweld tegen vrouwen, een gevoelig thema waar deze drie genomineerden zich voor inzetten. Stuk voor stuk mensenmensen.

Laura Adèr en Eve Aronson hebben Fairspace opgericht omdat zij zelf vaak te maken hadden met straatintimidatie en zagen dat ook veel anderen er last van hebben. Fairspace streeft naar verandering in gedrag door cultuurverandering: iedereen moet veilig over straat kunnen en straatintimidatie is niet acceptabel.
Jens van Tricht is de oprichter van Emancipator. Hij is ervan overtuigd dat de bestrijding van geweld tegen vrouwen alleen mogelijk is als we ons op de oorzaken richten: jongens, mannen en mannelijkheid. Zijn werk is belangrijk voor de bewustwording over de rol van mannen bij het tegengaan van geweld tegen vrouwen.
Hameeda Lakho is genomineerd voor haar inzet voor de slachtoffers van huiselijk geweld. Zij is de initiatiefnemer van de Academie voor herstel en ervaringsdeskundigheid, een beweging voor en met lotgenoten. Lakho wist traumatische ervaringen uit haar jeugd om te zetten in kracht voor de wereldwijde slachtoffers van huiselijk geweld en kindermishandeling.
Back To Top
Theme Mode