Ervaringsverhaal Terry Koper

Ervaringsverhaal Terry Koper

Terry is doof en heeft een dwarslaesie. Dit komt door de meningokokkenbacterie die hij tijdens een schoolreis opliep. Wanneer Terry na een aantal dagen uit zijn coma komt kan hij niet meer lopen en hoort hij niets meer. Toch gaat hij terug naar zijn oude school in plaats van een school voor dove en slechthorende kinderen.

In deze video deelt Terry Koper zijn ervaringen in het onderwijs met een auditieve beperking. Voor dove kinderen is eenzaamheid het lastigste punt, en dat geldt ook voor Terry. Na een hersenvliesontsteking op zijn vijftiende heeft hij zijn gehoor verloren en een dwarslaesie opgelopen. Hij volgt momenteel een Bedrijfskunde-opleiding in Amsterdam, maar het volgen van lessen is intensief vanwege het lezen van alle lesstof van een schermpje. Scholen zouden beter kunnen helpen door samen te werken met de desbetreffende leerling om oplossingen te vinden, zoals voorlichting aan medeleerlingen en andere simpele oplossingen die een groot verschil kunnen maken.

Deze video hebben we gemaakt naar aanleiding van onderzoek door het College van de Rechten van de Mens. Veel dove en slechthorende leerlingen wisselen meerdere keren van school. Vaak omdat de school onvoldoende rekening houdt met hun gehoorbeperking of omdat zij onder hun niveau moeten werken. De ontwikkeling van deze groep leerlingen komt hierdoor ernstig in de knel. Dit blijkt uit onderzoek van het College voor de Rechten van de Mens naar het recht op onderwijs van dove en slechthorende leerlingen in Nederland. Op basis van dit onderzoek en het doel van inclusief onderwijs doet het College aanbevelingen aan de overheid en aan onderwijsinstellingen.

Geïnteresseerd het hele verhaal? Lees hier verder: https://www.mensenrechten.nl/actueel/nieuws/2022/09/28/dove-en-slechthorende-leerlingen-vaak-tussen-wal-en-schip

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top
Theme Mode