ONBEPERKT STEMMEN

College voor de Rechten van de Mens

"Ik denk dat wij bevoorecht zijn in ons land om te mogen stemmen. En ik wil graag dingen voor elkaar krijgen, dus ga ik stemmen"

VN-VERDRAG HANDICAP

 

Volgens het VN-verdrag handicap moet stemmen toegankelijk zijn voor iedereen. Artikel 29 van het VN-verdrag stelt een aantal concrete eisen aan de toegankelijkheid van de verkiezingen. Zo moeten de stemprocedures, -faciliteiten en voorzieningen ‘adequaat, toegankelijk en gemakkelijk te begrijpen en te gebruiken zijn’. Het is belangrijk dat alle stembureaus aanpassingen hebben die het voor mensen met een beperking mogelijk maken dat ze zo zelfstandig mogelijk kunnen stemmen. Zonder dat iemand de deur voor je hoeft open te doen of je een drempel over moet tillen.

DRIE PORTRETTEN

 

Samen met het College voor de Rechten van de Mens en drie evaringsdeskundige hebben we drie videoportretten gemaakt. Zo gingen we mee met Mirjam de Jonge en Eelco Hosman om te horen en ervaren hoe stemmen voor hen is. Want hoe voor de hand liggend soms ook, in de praktijk is stemmen voor mensen met een beperking niet altijd even goed geregeld. Daarnaast namen we een kijkje in een gebarentaaltoegankelijk stembureau dat volledige door dove en slechthorende mensen wordt geleid.

"Voor mij is dit stembureau echt super. Want het is toegankelijk voor doven en slechthorenden maar het is ook zichtbaar voor andere mensen."

"Ik vind het belangrijk omdat je dan je stem kan latern horen. Dat je kunt zeggen hoe het is voor mensen met een beperking"

Next Project

Back To Top
Theme Mode