MENSENRECHTENMENS 2020

College voor de Rechten van de Mens

Het College voor de Rechten van de Mens reikt de jaarlijkse mensenrechtenprijs uit op vrijdag 10 december, de Internationale dag van de Mensenrechten. De MensenrechtenMens kent ieder jaar een ander thema en staat ditmaal in het teken van stemrecht en jongeren. Uit onderzoek van ProDemos blijkt dat jongeren, in vergelijking met andere leeftijdsgroepen, relatief minder stemmen Dit jaar gaan de prijs en titel MensenrechtenMens 2020 naar iemand die zich inzet om jongeren bij de politiek te betrekken.

 

Presentator Tim Hofman onder andere bekend van BNN en BOOS is genomineerd met Coalitie Y, een jongeren partij. Laura van den Broek zet zich als schaduwraadslid in om jongeren meer bij de politiek te betrekken. Jongerenraad Westland is een lokaal initiatief waarbij jongeren hun visie aan de gemeenteraad kunnen presenteren. Deze producties zijn tot stand gekomen samen met Roel Smit van Hoeksjan, Redactie en Communicatie

"Hoe zorgen we dat minderheden het beter hebben? Hoe zorgen we dat macht transparant is? Ik wil heel graag mijn bereik daarvoor inzetten."

COALITIE Y

 

Tim Hofman is bekend geworden als tv-presentator. In programma’s als BOOS en Over mijn lijk toont hij grote maatschappelijke betrokkenheid. Met onder andere Gert-Jan Segers van ChristenUnie richtte hij Coalitie Y op om de stem van jongeren beter te vertegenwoordigen binnen de politiek. In 2017 trok hij met het initiatief De Stembus door het land om jongeren te motiveren om te gaan stemmen.

 

GROOT BEREIK

 

De jury geeft een groot blijk van waardering voor de inzet van Tim Hofman voor het stemrecht en jongeren. Zo vermeldt de jury: “Hij heeft een groot bereik als programmamaker en weet dit in te zetten voor maatschappelijke kwesties. Daarbij verbindt hij zich aan individuen en organisaties en vergroot daarmee nog zijn bereik.”

 

"Jongeren zeggen: ik voel me niet gezien. Ik wil laten zien dat de mening van die jongeren wel boeit en ze dichtbij jongeren brengen die hen willen vertegenwoordigen"

STEMMEN IS EEN FEESTJE

Laura van de Beek zet zich in voor het stemrecht en jongeren door middel van haar functie als schaduw-raadslid voor de gemeente Hardenberg en het organiseren van evenementen om jongeren te enthousiasmeren voor de politiek. Zo heeft Laura stemmen gepromoot als een feestje, door voor de gemeenteraadsverkiezingen een stembureau in een kroeg te organiseren, waar om 12.00 uur ’s nachts de eerste stemmen uitgebracht konden worden. Ook organiseerde Laura gesprekken tussen jongeren en politici in Overijssel, waardoor de stem van jongeren kan worden gehoord door lokale politici.

INTERNE DRIVE

 

Onderscheidend is Laura haar interne ‘drive’ en haar vermogen om jongeren om zich heen te kunnen verzamelen op lokaal niveau. “De jury vindt het bijzonder dat Laura als individu zo veel voor elkaar heeft gekregen. Ze is een kei in het aangaan van gesprekken en in het betrekken van andere jongeren. Ze heeft op een creatieve manier gezorgd voor contact tussen politici en jongeren, waarbij jongeren het voortouw konden nemen.”

 

"Wij denken niet dat jongeren echt gehoord worden en wij willen dat jongeren wel gehoord worden. Dat hun idee en mening wordt meegenomen in beleidsstukken die jongeren aangaan"

STUDENTEN

 

Jongerenraad Westland vormt een lokaal initiatief binnen de gemeente Westland. De jongeren uit de raad, meestal studenten van begin twintig, benaderen scholen in de regio en verzorgen gastlessen. In 2020 organiseerden zij het project ‘Politiek Actief’ om politieke bewustwording onder jongeren te vergroten. In deze gastlessen spreken ze over zowel landelijke en lokale politiek. 55 MBO –studenten zijn verder door de jongeren bevraagd over hun ideeën over het leven binnen de gemeente Westland. Met deze studenten hebben de jongeren een visie opgesteld, die de jongerenraad vervolgens heeft gepresenteerd aan de gemeenteraad.

VOORBEELD

 

De jury vermeldt het volgende wat betreft de Jongerenraad Westland: “De jury vindt dit een prachtig initiatief. Ze stelt op prijs dat het een langjarig initiatief is, voorlopig ten minste tot in 2022. De jongerenraad beperkt zich niet tot de eigen ervaring, maar betrekt bewust ook andere jongeren. Het is een voorbeeld dat goed nagevolgd kan worden in andere gemeenten.”

 

 

 

Next Project

Back To Top
Theme Mode